Абонамент 20202020 baner 990x340

Нормативи за проектиране на търговски сгради

Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението

Публ., БСА 6-7/81, отменена табл. 5 към т.2.20 – Зап. № РД-02-14-58/30.07.86 на КТСУ, обн., ДВ, 69/86

Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене

Публ., БСА 2/62, изм., ДВ, бр. 3/96 г.

Норми и правила за проектиране на търговски магазини

Публ., БСА 10/66, изм., ДВ, бр. 3/96 г.

Складове с общо предназначение. Норми за проектиране

Публ.,БСА 7/84 г.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК