Абонамент 20202020 baner 990x340

Приемане и измерване при строеж на съоръжения

Газопроводи и газорегулаторни пунктове за природен и изкуствен газ. Общи положения.

ПИПСМР - електрификация на железопътни линии

Публ., БСА 9/68 г.

ПИПСМР - железопътни и трамвайни линии

Публ., БСА 7-8/68 г.

ПИПСМР - Летища

Публ., БСА, 5/69 г.

ПИПСМР - мостове и водостоци

Публ., БСА 3-4/69 г.

ПИПСМР - охладителни кули, комини, силози и бункери

Публ., БСА 9/68 г.

ПИПСМР - пристанищно строителство

Публ., БСА 2/70 г.

ПИПСМР - пътища и улици

Публ., БСА 3/78 г.

ПИПСМР - тунели

Публ., БСА 8/69 г., изм. и доп., бр. 6/78 г.

ПИПСМР - хидротехнически съоръжения

Публ., БСА 3-4/69 г., изм. и доп., бр. 1-2/75 г.

Правила за приемане на паркове и градини

Публ., БСА 8/87 г.

Правила за приемане на пещостроителни работи за топлотехнически съоръжения

Публ., БСА 3/87 г.

Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения

Публ., БСА 12/87 г.

Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи

Публ.., БСА 6/84 г.

Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи

Публ., БСА 7/84 г.;

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК