Абонамент 20202020 baner 990x340

Спецификации за материали, влагани в топлоизолациите

Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 22 Март 2017

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА МАТЕРИАЛИ, ВЛАГАНИ В ТОПЛОИЗОЛАЦИИТЕ

Съставителят на анализната единична цена за топлоизолации може да няма специфични познания за продуктите, които ще се влагат. За него е важно да съобрази цената на отделните материали със съществените изисквания или показатели, вписани в проектната спецификация. Ако няма проектна спецификация (при ремонти), в анализната цена се остойностяват материали с минимално допустими показатели.

Тук поместваме общи обяснения и показатели за най-често влаганите материали при изпълнението на топлоизолации.

Топлоизолацията се изчислява и проектира. За всеки, който не е проектант на топлоизолация, е достатъчно да знае основните величини, с които се работи, за да има представа и за цената.

Най-характерният показател, но не единствен, е коефициент на топлопроводност - λ. Измерва се в W/(m.K). Казваме не единствено характерен показател, защото е от значение за цената на материала да се имат предвид още и: коефициент на топлопредаване и дебелина на слоя. От тях се извежда термичното съпротивление. В случая е достатъчно да се знае, че колкото по-малка е величината на коефициента на топлопроводност на даден материал (λ) и колкото по-дебел е слоя на строителния елемент от този материал (d), толкова по-ефективна е топлоизолацията, защото термичното съпротивление R, което е определяща величина, е равно на отношението d/ λ.

В различни публикации, спецификации и рекламни проспекти се поместват данни за различни показатели, а някои се премълчават умишлено. Сравняващият, избиращият материала или съставителят на цена ще трябва да внимава, кой от показателите в конкретен случай, е свързан с цената. Най-често това са коефициентът на топлопроводност λ и плътността ρ.

Плочите от експандиран пенополистирен (EPS) се предлагат на пазара с различни дебелини. Коефициентът на топлопроводност λ е в границите 0.029 - 0.045 W/(m.K), а обемното тегло (плътността) ρ е в границите 10 - 30 kg/m3. В строителството се употребяват предимно за стенни топлоизолации.

Плочите от екструдиран пенополистирен (XPS) се предлагат на пазара с различни дебелини. Коефициентът на топлопроводност λ е в границите 0.029 - 0.040 W/(mK), а обемното тегло (плътността) ρ е в границите 25 - 40 kg/m3. В строителството се употребяват за стенни, подови и покривни топлоизолации.

Изделията от минерална (каменна и стъклена) вата се предлагат във вид на кечета, дюшеци, плочи, твърди плочи и насипно. Използват се за топло-, звуко- и противопожарна изолация. Някои изделия са предназначени за трите вида изолация и съответно са по-скъпи, а други са само за топло- и звукоизолации.

Плочите от каменна вата се предлагат в различни дебелини и с различна плътност (твърдост). Коефициентът им на топлопроводност λ е в границите 0.036 - 0.030 W/(m.K). Производителите отбелязват на опаковките и в придружаващата документация най-подходящата употреба: за външни стени; за плоски покриви (използваеми и неизползваеми); за контактна фасада; за скатни покриви; за окачени тавани; за вентилирана фасада. В зависимост от величината на коефициента на топлопроводност, плътността и предназначението, са различни и цените.

Стъклената минерална вата по основни показатели (λ, ρ), предназначение и цени е като каменната минерална вата и за съставителя на анализна цена двете са трудно различими. Основната разлика е, че стъклената вата е по-пожароустойчива. Предлага се както на плочи с различни дебелини, така и на дюшеци. Изборът и местоназначението на ватите се прави от проектант.

Топлоизолиращите материали за тръби (тръбни изолации) може да са от микропореста гума, от разпенен полиетилен, от минерални вати. Може да са предназначени за изолиране от студ или от външна топлина. Коефициентите на топлопроводност λ са в границите 0.033 - 0.042 W/(m.K), а плътността ρ = 50 - 80 kg/m3. Предлагат се във вид на тръби с различни диаметри и дебелини, във вид на тръбни навити рула с големи дължини, във вид на изолационни ленти. Монтажът се извършва с помощта на ленти, лепила и разредители. Разходът на ленти, лепила и разредители е указан на опаковката. Съставителят на анализната единична цена за изолация на тръби избира конкретния материал, в съответствие с точното предназначение и указанията в спецификацията на производителя. Цените са различни, в зависимост от вида на материала, от който е изработена изолацията, коефициента на топлопроводност, дебелината, плътността му, както и от диаметъра на тръбата, която ще се топлоизолира.

При изработването на топлоизолацията на стени, подове, покриви, балкони и т.н. се използват различни аксесоари, като цокълни профили, водооткапващи профили, ъглови профили, профили за фуги и др., които може да се включват в единичната цена за кв. метър изолирана площ или за тях да се съставя отделна цена за положен метър или брой. Способът се определя при съставянето на количествената сметка.

При изработването на топлоизолацията на тръби се влагат и оформени фасонни части от същия материал. Тяхното количество може да се пресмята и ценообразува отделно на брой, да се предвиждат като процент от цената на тръбната изолация или чрез коефициенти (припадаща се част бройки на метър).

 

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК