Абонамент 20202020 baner 990x340

Заплати и цени в строителството (промени и тенденции)

Автор: екип СЕК, публикувано на 14 Август 2017

Данните на Националната статистика показват, че за една година (март 2016/март 2017) средната заплата в страната се е увеличила от 922 на 1006 лева, т. е. 9,11 %, а за същия период средната заплата в сектор „строителство“ се е увеличила от 736 на 742 лева, т. е. 0,80 %.

Таблици и графики за изменения на строителни цени и заплати ще намерите в сп. Строителен обзор, бр. 6 за 2017 г.

За изминалите десет години (2007 – 2016) средната заплата в страната, въпреки кризата, е нараснала от 410 на 1006 лева – 145 %, а средната заплата в сектор „строителство“ от 355 на 742 лева – 109 %. Тези числа не са новина и не изненадват никого. Бурният ръст в строителния сектор, в това число и на заплатите, беше до 2008 г. И след това, по линия на статистиката, се отчиташе увеличение на възнагражденията, но за строителството то не беше истинско. Строителните фирми, особено средните и малките, още от началото на 2008 година започнаха да намаляват броя на работниците. И намалението естествено започна и продължи от нискоквалифицираните – тези с малките заплати. Всяка година се обявяваше общо средно увеличение, но то се основаваше на нарастващия относителен дял на висококвалифицираните строители. И така, докато на десетата година „заплатите замръзнаха“ и нови работници в строителството няма. Няма и желаещи да се квалифицират.
През 2008 година заетите лица в строителството са били над 290 хиляди души. Сега официално обявените са около 150 хиляди. Относителният дял на сивото строителство, особено при ремонтите се увеличи рязко. Никой не обявява размера на обемите и доходите в този сектор. Знаем ги, но всички си мълчим. Сигурно е обаче, че в абсолютни числа този сектор също не е увеличен, но процентът му е нараснал, заради общото намаление на новото строителство и ремонтите в обществения сектор и то основно при сградното строителство.
Средната часова ставка по договорени оферти през 2007 година беше 3,20 – 3,30 лева. Сега е 4,10 – 4,30 лева. Нарастването за десет години е 30 % при официално нарастване на заплатите над 100 %.

Как ще продължи развитието на проблемите с ниските часови ставки при договаряните оферти, застоя на заплатите в строителството и набирането на строителни работници за сега не е ясно.

Налице са само съображения и заклинания, в резултат на които малките и средните фирми затихват, а големите се ориентират и към други стопански дейности.

А цените на СМР?
След резкия спад на цените през периода 2008 – 2011 година последва затишието 2011 – 2014 година и лекия спад 2014 – 2015 години. Тези движения са обяснени подробно в бр. 1 на сп. Строителен обзор от тази година.
За последната година (юни 2016/юли 2017) обемите на СМР са в застой или намаляват. Сивият ремонтен сектор, както отбелязахме, е привидно увеличен, а голяма част от квалифицираните работници и техници са там.
Цените на СМР се увеличават. Предимно на ремонтите в сградното строителство.

Нашите данни (на СЕК) показват средно увеличение около 2 % за годината. Подробните анализи на договорените строителни цени от малки и средни строителни фирми показват, че увеличението се дължи на повишените часови ставки и замяната на материали с по-качествени.
Средната офертна часова ставка от 3,75 – 3,85 лева нарасна на 4,10 – 4,30 лева, около 10 %, въпреки че за същия период, по статистически данни, заплатите в сектора не са увеличени.
От приложените на следващите страници таблици се вижда какви са (според данните на СЕК) увеличенията при различните видове строителни работи.
Анализите показват, че увеличението на офертните часови ставки средно с 10 % и дефицита на квалифицирани, а и на нискоквалифицирани работници, са предизвикали по-голямо относително увеличение на по-трудоемките видове работи като боядисване, покривно водоотвеждане, облицовки с керамични плочки (фаянс), мазилки, някои видове зидарии.
Проучването на количествено-стойностни сметки за ново строителство и за ремонти показва и нарастване на цени, поради предвиждане и влагане на материали с по-високи експлоатационни показатели, в сравнение с минали години. Тази тенденция е по-впечатлителна при хидро- и топлоизолациите, фасадните покрития, облицовките и настилките.
На общия ръст на строителните цени през изминалата година (юни 2016/юни 2017) са дали отражение и цените при безплатното саниране - най-вече при изолациите.
При сградното ново строителство, което е в сравнително малки обеми, ръстът на цените е средно 3,00 – 3,50 %, в това число средно за груб строеж до 1,50 %, дограми до 1,40 %, довършителни работи до 3,60 %.

Прогнозите
Спряното безплатно саниране (временно) и зациклилото благоустройствено строителство (също временно), правят трудно прогнозирането за обеми и цени, но все пак е сигурно, че договаряните часови ставки ще се увеличават, цените на материалите няма да падат и ще се влагат такива с по-високи показатели. От практиката е известно, че едно увеличение от 5 % на цената труда в калкулацията неминуемо води до най-малко 2 % увеличение на средната цена на вида строителна работа. Решаваща все пак ще бъде лоялната конкуренция и справедливите заплати, а не административното премахване на изискването за „най-ниска цена“.

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК