В брой 4 на сп. Строителен обзор 2018 г.

Автор: Издателство СЕК, публикувано на 28 Юли 2018

 • Строителната площадка като договорен казус:
- Тълкувания на дефиницията за строителна площадка;
- Особености при определяне границите на площадката;
- Какво да се запише в договора за площадката
- Подходите и маршрутите за превозни средства и машини;

• Подизпълнителството като договорен казус:
- Определения за подизпълнителството;
- Правата на строителите за превъзлагане;
- Изборът на подизпълнителите;
- Сътрудничество между възложител и подизпълнители;

 

• Доставно – складовите разходи за материали:
- Съставките на разходите за доставка;
- Начините за изчисляване и доказване;
- Използването на проценти и размерите им;
- Включване на доставно-складови разходи в анализната цена;
- Договаряне на размерите;
- Примерни изчисления;

 

• Приготвяне и полагане на бетон при ремонти:
- Как се доказва цена за приготвяне на малки количества бетон при ремонти;
- Примерни анализни цени;

 

• Допълнителните разходи в строителната сметка;
- Характеристика и съдържание на допълнителни разходи;
- Анализ за ДР при строителя;
- Минимални (долни) граници за размери на ДР;

 

• Наредба №7 от 07.04.2018 година за укрепване на превозните товари – пълен текст;

 

  сп. Строителен обзор, бр. 4/2018 г.

  Коментари (0)

  Напишете коментар.

  Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
  ×
  Издателство СЕК