Строителен обзор брой 10/2019

Автор: Super User, публикувано на 19 Ноември 2019

В брой 10 на сп. Строителен обзор за 2019 година:

Актуална тема
Разходите за временно строителство? Колко са и кой ги плаща?

Статистически помощник
Изменение на цените на СМР за 2018 и 2019 г.
Общи индекси на потребителските цени за 2018 и 2019 г.

Цени и ценообразуване
Строителни цени СРЕДНИ за m2 бруто площ за различни видове сгради
Промяна на цените - пет години
Промяна на цените - една години

Отговорите на СЕК

- Оптимални нормовремена в графиците
- Когато няма разходна норма?
- Многократната употреба на материали при анализни единични цени
- Заменителните протоколи - кога и при какви обстоятелства е допустима замяна на       позиции и количества с непредвидени
- Спецификациите и актуването
- Актуването на подизпълнителски дейности
- Заменителните таблици при актуването
- Контролни измервания и обобщителни актове
- Валидност и ревизия на протоколите за междинно плащане на количества

В “Строителен обзор” преди...

Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

Безопасност на труда - Най-честите причини за инциденти на строителни обекти

Абонамент 2020

Коментари (0)

Напишете коментар.

Моля, влезте, за да коментирате.

  • Smetki small
  • Nadzor small
  • Kontrol small
  • SC 3-12 KORICA small
  • Tehnicheski small
  • SO 78 2012net small
  • dogovarjane hitrini small
  • Str remonti 1 small
  • Str remonti 2 small
×
Издателство СЕК